wladzarobotnicza.pl - strona Alternatywy Socjalistycznej (dawniej GPR)
Generalny strajk hiszpańskich uczniów 26 października – potrzebne wsparcie! PDF Drukuj Email
Wpisał Alternatywa Socjalistyczna   
Sobota, 22. Październik 2016 16:52

1Apel o solidarność Sindicato de Estudiantes (związku hiszpańskich uczniów i studentów), za pośrednictwem Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej (CWI)

 

Wezwanie do młodzieży świata o poparcie strajku hiszpańskich uczniów

 

26 października: strajk generalny! W obronie publicznej edukacji!

 

26 października uczniowie w całej Hiszpanii opuszczą swoje klasy, by walczyć z polityką, która niszczy edukację publiczną. Podobnie jak w wielu innych krajach, nasz prawicowy rząd dokonał w edukacji publicznej wielkich cięć i kontrreform, mających na celu uczynienie edukacji dostępnej tylko dla tych, którzy mogą za nią zapłacić.

 

My, uczniowie pochodzący z klasy pracującej – olbrzymia większość uczniów– byliśmy świadkami degeneracji naszych szkół i uniwersytetów, braku nauczycieli, likwidacji państwowego wsparcia dla uczniów z ubogich rodzin i wzrostu czesnego na uniwersytetach nawet o 66 procent. Te reformy oznaczały wykluczenie dziesiątek tysięcy studentów z uniwersytetów, natłok w klasach i narzucenie lekcji katolickiej religii. W międzyczasie rządy PSOE (Partii „Socjalistycznej”, dawnej socjaldemokracji) i PP (tradycyjnej prawicy) przeznaczyły ogromne ilości publicznych pieniędzy na ratowanie banków i spłatę długu, który nie jest stworzony przez nas (ponad 250 miliardów euro w ciągu ostatnich 6 lat).

Więcej…
 
Nowy numer gazety "Jedność Pracownicza" PDF Drukuj Email
Wpisał Alternatywa Socjalistyczna   
Środa, 19. Październik 2016 14:43
jp 38

Nowy, 38. numer gazety "Jedność Pracownicza" już w sprzedaży! W numerze:


• Zadania lewicy i ruchu robotniczego pod rządami PiS - Str.2


• Nacjonalistyczna epidemia w Polsce - Str. 3


• Walki pracownicze - Str. 4-5


• Wojna domowa i rewolucja w Hiszpanii, część II - Str.6–7


• Wielka Brytania: po zwycięstwie Corbyna konieczna konsolidacja- Str. 8


• Brazylia po impeachmencie Dilmy Roussef - Str. 9


• Walczmy o nacjonalizację przemysłu ciężkiego - Str. 10


• O Alternatywie Socjalistycznej - Str. 11


• Walka o prawo do aborcji trwa - Str. 12

Więcej…
 
Masowe demonstracje i strajk polskich kobiet w Czarny Poniedziałek zmusiły PiS do odwrotu PDF Drukuj Email
Wpisał Paweł Nowak   
Piątek, 14. Październik 2016 13:32

Czarny Protest w Krakowie, 25.09.2016Po wspaniałym pokazie siły w Czarny Poniedziałek 3 października, PiS dokonał ogromnego odwrotu, wyrzucając na śmietnik projekt ustawy, która wprowadziłaby całkowity zakaz aborcji.

 

Łamiąc procedurę parlamentarną, zwołano nadzwyczajne posiedzenie komisji w celu pośpiesznego odrzucenia projektu ustawy. Następnego dnia zalecenia komisji zostały przedstawione plenarnej sesji Sejmu, który również panicznie odrzucił projekt ustawy.

 

Niektórzy działacze bagatelizują znaczenie wydarzeń tych dni z powodu szczerej i zrozumiałej troski, o to aby protesty były kontynuowane. Należy jednak podkreślić, że choć walka jest daleka od zakończenia, i wiemy o przygotowywaniu nowych prób zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, wymuszony odwrót PiSu jest jednak wielkim zwycięstwem, które nie byłoby możliwe bez masowej mobilizacji setek tysięcy kobiet.

 

Najbardziej uderzającą cechą Czarnego Poniedziałku była ogromna liczba młodych kobiet biorących udział w protestach – uczennice szkół organizowały strajki i zaangażowały się w walkę polityczną po raz pierwszy, często pomimo groźby przemocy fizycznej i zastraszania. Kobiety w małych miastach w całej Polsce wzięły udział w proteście, a wiele instytucji zgłaszało, że udział w strajku wynosił nawet 60%.

 

Ta walka i sukces osiągnięty w Czarny Poniedziałek stały się również inspiracją dla kobiet na całym świecie, dając im pewność siebie i pokazując im, że zaangażowanie się w walkę może przynieść efekty.

Więcej…
 
Czarny Poniedziałek: ponad 160 000 osób demonstrowało przeciw całkowitemu zakazowi aborcji PDF Drukuj Email
Wpisał Alternatywa Socjalistyczna   
Wtorek, 11. Październik 2016 13:06

Strajk Kobiet w WarszawiePlany wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji wywołały olbrzymi wybuch niekontrolowanego gniewu. W poniedziałek 3 października odbył się Strajk Kobiet, zainspirowany przykładem kobiet z Islandii, które przeprowadziły ogólnokrajowy strajk w 1975r. Pomimo ulewnego deszczu ponad 50 000 osób demonstrowało w Warszawie, 30 000 we Wrocławiu i 25 000 w Krakowie. Dalsze dziesiątki tysięcy demonstrowały w wielu miejscowościach na terenie całego kraju. W Poznaniu doszło do starć z policją, podczas gdy w Kielcach zniszczono kontrowersyjną, homofobiczną wystawę. Manifestacje solidarnościowe odbyły się także w licznych miastach za granicą. Nawet konserwatywne wyliczenia policji mówią o 98 000 osób, biorących udział w 143 protestach, podczas gdy partia Razem ocenia liczbę protestujących na ponad 160 000. Był to największy protest w obronie prawa do aborcji w historii Polski, znacznie większy, niż demonstracje z 1993r., kiedy uchwalona została obecna ustawa antyaborcyjna.

 

Polska już teraz ma jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych w Europie, pozwalającą na przerwanie ciąży tylko w przypadkach gwałtu, zagrożenia dla zdrowia lub życia kobiety oraz ciężkiej deformacji płodu. W praktyce nawet gdy te warunki są spełnione, do aborcji często nie dopuszczają lekarze, nadużywający tzw. „klauzuli sumienia” i narzucający pacjentkom swoje przekonania religijne, odmawiając im wykonania zabiegu.

 

Ustawa ta została przeforsowana w latach 90-tych, kiedy Polska przechodziła restaurację kapitalizmu – gospodarczą i społeczną kontrrewolucję wraz z kilkoma reformami demokratycznymi. Jednak fikcję „demokracji” pokazuje fakt, że pomimo opozycji około 70 procent społeczeństwa (które wówczas sprzeciwiało się zakazowi aborcji i popierało aborcję z powodów społecznych) ustawa antyaborcyjna została uchwalona. W tym samym czasie do szkół wprowadzono religię i podpisano konkordat, nadając kościołowi ogromne przywileje polityczne i materialne. Politycy ze wszystkich partii nazwali to „kompromisem”. Nie jest to jednak kompromis, ale hańba – ustawa ta stworzyła piekło kobiet.

Więcej…
 
Nie ma kompromisu – jest piekło kobiet PDF Drukuj Email
Wpisał Alternatywa Socjalistyczna   
Środa, 28. Wrzesień 2016 13:40

Czarny Protest w KrakowieWalczmy o legalną, bezpieczną i bezpłatną aborcję! Popierajmy Strajk Kobiet!

Dziesiątki tysięcy, a może nawet powyżej stu tysięcy Polek i Polaków demonstrowało w tym roku w całym kraju przeciwko planowi wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji. Wiosną powstał wielki spontaniczny ruch walczący przeciwko tej nowej, barbarzyńskiej ustawie. Błyskawicznie zebrano ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Mimo tego, sejm odrzucił projekt ustawy, pokazując, że zdrowie i życie kobiet nie jest dla posłów nic warte. Tego samego dnia Sejm poparł dalszą pracę nad projektem wprowadzającym totalny zakaz aborcji. Po letniej przerwie ponownie odbywają się liczne protesty, na których ludzie wyrażają swoje oburzenie.

 

Nie ma kompromisu – jest piekło kobiet

Na początku lat 90-tych, 70% społeczeństwa sprzeciwiało się zakazowi aborcji i popierało istniejące wcześniej prawo, które dopuszczało aborcję „z powodów społecznych”. Zakaz został jednak przeforsowany wbrew życzeniom większości społeczeństwa, wraz z wprowadzeniem religii do szkół i podpisaniem konkordatu, który dał kościołowi znaczne przywileje materialne. Dlatego Alternatywa Socjalistyczna uważa, ze obecne ustawodawstwo nie jest „kompromisem” -  jest to hańba. W Polsce już istnieje piekło kobiet.

 

Możemy przekonać opinię publiczną, ale musimy żądać prawdziwej zmiany. Ograniczanie się tylko do obrony obecnego stanu (piekła kobiet) jest strategią, która prowadzi do porażki. Oznacza to ustępowanie bez walki argumentom prolajferów, prawicy i kościoła. Trzeba kontynuować masowe protesty z coraz bardziej śmiałymi postulatami zmiany obecnej ustawy.

 

Więcej…
 
Niepokoje w kolejnych zakładach przemysłu ciężkiego PDF Drukuj Email
Wpisał Kacper Pluta   
Piątek, 19. Sierpień 2016 21:08

Niepokoje w kolejnych zakładach przemysłu ciężkiego – czy robotnicy mogą liczyć na rząd?

Konieczna walka o postulat nacjonalizacji pod kontrolą robotniczą

Niestabilna sytuacja w przemyśle ciężkim trwa i niechybnie podda próbie rządową utopię „solidarnego kapitalizmu” oraz zweryfikuje zaufanie, jakim klasa robotnicza obdarzyła rząd PiS. Do trudnej od lat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego i przemyśle hutniczym dokłada się obecnie pęczniejący kryzys w przemyśle około-górniczym. Ilustracją procesu jest sytuacja w grupie Kopex.

Kryzys w Kopeksie

Główne związki zawodowe (MZZP i NSZZ Solidarność), zrzeszające robotników dwóch zakładów grupy Kopex w Rybniku i Zabrzu, wystosowały apele o interwencję rządową, skierowane do wicepremiera Morawieckiego. Związkowcy zwracają uwagę na trudną sytuacje ekonomiczną grupy Kopex, firmy z 50 letnim doświadczeniem produkcji maszyn górniczych i innych technologii dla górnictwa. W Kopeksie już w ostatnich latach dochodziło do poważnych obniżek pensji, restrukturyzacji i zwolnienia ok 25% załogi. Jak stwierdza OPZZ w swoim liście do wicepremiera, sytuacja z bardzo złej może przekształcić się w całkowita katastrofę zagrażającą istnieniu 4,5 tysiąca miejsc pracy.

Głównym postulatem związków zawodowych jest podjęcie przez rząd działań umożliwiających fuzję dwóch przedsiębiorstw: Kopeksu i Famur. Ze względu na sytuację kredytową Kopeksu, poważną przeszkodą dla podjęcia tego typu działań jest postawa banków blokujących proces. Jak oceniają eksperci, upadek Kopeksu pociągnie za sobą kooperantów, stworzy wyrwę w łańcuchu dostawczym dla państwowego górnictwa (którą wypełnią producenci zagraniczni) co spowoduje dalszą de-industrializację i zmarnowanie dziesięcioleci dorobku badawczego i technologicznego.

Więcej…
 
80-ta rocznica wojny domowej w Hiszpanii PDF Drukuj Email
Wpisał Paweł Nowak   
Niedziela, 17. Lipiec 2016 15:51

1Część I. Rewolucja hiszpańska, anarchiści i państwo robotnicze

W tym roku przypada osiemdziesiąta rocznica rewolucyjnej walki hiszpańskich robotników i chłopów w wojnie domowej przeciwko generałowi Franco. Choć ostatecznie ta bohaterska walka skończyła się zwycięstwem faszyzmu, stanowi ona inspirację dla wielu pokoleń antyfaszystów, socjalistów i anarchistów. Niestety, wszystkie partie lewicowe odgrywające znaczącą rolę w rewolucji hiszpańskiej popełniły poważne błędy, które doprowadziły do tej klęski. Organizacje anarchistyczne nie były wyjątkiem. Przede wszystkim, antypaństwowość przywódców CNT doprowadziła do dezorientacji awangardy rewolucyjnej i do tragicznej klęski robotników oraz zwycięstwa faszyzmu.

 

Na początku 1936 roku, po okresie reakcyjnego rządu prawicowego, Front Ludowy – koalicja republikanów, socjalistów i komunistów – wygrał wybory parlamentarne i utworzył rząd większościowy.

 

To zwycięstwo wyborcze ogromnie zwiększyło pewność siebie robotników, którzy zamiast czekać, aż rząd uchwali nowe ustawy i reformy, wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli działać. W następnych miesiącach robotnicy uwolnili więźniów politycznych i wymusili ponowne przyjęcie ich do pracy. Fala strajków z żądaniami wyższych płac i lepszych warunków pracy rozszerzyła się po całym kraju. Należy jednak podkreślić, że wszystkie zdobycze, które wywalczyli w tym okresie robotnicy, zawdzięczali swojej własnej, zdecydowanej walce w obliczu oporu rządu Frontu Ludowego, a nie reformistycznym liderom.

 

Po kilku miesiącach strajków, klasa rządząca stwierdziła, że sytuacja wymyka się spod kontroli. W celu zagwarantowania dalszych zysków i utrzymania władzy, klasa wyzyskiwaczy postanowiła umieścić swoje nadzieje w faszystowskiej rebelii, kierowanej przez generała Franco.

Więcej…
 
Chiny: strajk pracowników Walmartu PDF Drukuj Email
Wpisał Wu Yandong (吴岩冬) i reporterzy portalu chinaworker.info   
Sobota, 09. Lipiec 2016 17:24

strajkSkoordynowane strajki są przełomem dla chińskiego ruchu robotniczego

W sklepach Walmartu w co najmniej czterech chińskich miastach rozpoczęły się spontaniczne strajki. Jest to bezprecedensowe i historyczne wydarzenie, ponieważ strajki są ze sobą skoordynowane – za pomocą mediów społecznościowych – w policyjnym państwie, w którym protesty zwykle ograniczają się do jednego zakładu lub miasta.

 

Strajki wybuchły z powodu wprowadzenia nowych grafików pracy, podobnych do systemu „just in time” w nieuzwiązkowionych sklepach firmy w Ameryce. Nowy system pozwala kierownictwu zmienić godziny pracy z dnia na dzień i nie płacić dodatkowych pieniędzy za nadgodziny, dopóki pracownik pracuje do 174 godzin w miesiącu. Pracownicy Walmartu często muszą pracować po 11-12 godzin dziennie, aby móc się utrzymać, i skarżą się, że płace w firmie stoją w miejscu od 2009r. Od początku lipca firma podjęła zdecydowane działania, by zlikwidować 8-godzinny dzień pracy dla pełnoetatowych pracowników i zmusić ich do przejścia na nowe kontrakty.

Więcej…
 
Meksyk: pomimo represji nauczyciele kontynuują strajk PDF Drukuj Email
Wpisał Adam Ziemkowski, Socialist Alternative, USA   
Czwartek, 30. Czerwiec 2016 17:27

1Ludzie pracy w Meksyku potrzebują bojowych związków zawodowych, niezależnej partii lewicowej i socjalizmu

Kilkadziesiąt tysięcy meksykańskich nauczycieli strajkuje od 16 maja. Strajk został zorganizowany przez Krajowy Komitet Koordynacyjny Pracowników Edukacji (CNTE) w proteście przeciw reformie, która pozwoli na masowe zwolnienia nauczycieli, osłabi związki zawodowe w sektorze publicznym i otworzy drogę prywatyzacji edukacji publicznej.

 

Neoliberalny rząd Enrique Peña Nieto od początku stosował wobec strajku twardą rękę, odmawiając rozmów z CNTE, zwalniając ponad 4 000 nauczycieli za porzucenie pracy w marach strajku i aresztując kluczowych przywódców CNTE pod fałszywymi zarzutami. Represje przybrały brutalne oblicze 19 czerwca, kiedy, jak donosi  Telesur, „władze wysłały dziesiątki tysięcy policjantów”. W następnych godzinach zginęło co najmniej 10 osób, z których większość pochodziła z miasta Nochixtlan w stanie Oaxaca.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 58
Alternatywa Socjalistyczna, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting